Chính sách bảo mật & quyền riêng tư - Subaru Việt Nam

Chính sách bảo mật & quyền riêng tư - Việt Nam

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này bao gồm các thông tin của trang liên kết đến Chính sách bảo mật & quyền riêng tư (gọi chung là website).

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang này. Vui lòng dành thời gian để đọc qua Chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng trang web này.

Bằng việc truy cập vào trang website này, bạn hoàn toàn chấp nhận và đồng ý việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình và các thông tin khác được mô tả trong chính sách này. Bạn cũng có thể đọc thêm về Điều khoản sử dụng website để tìm hiểu thêm cách thức sử dụng trang web này.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật Chính sách bảo mật này để đảm bảo tính nhất quán với sự phát triển trong tương lai, xu hướng của ngành và/hoặc bất kì thay đổi nào có liên quan đến các yêu cầu pháp lý. Theo luật nhân quyền, bạn đồng ý luôn chịu ràng buộc bởi các điều khoản hiện hành của Chính sách bảo mật trên trang website này. Hãy thường xuyên kiểm tra lại các thông tin cập nhật về việc xử lý Dữ liệu cá nhân, và để nắm các thông tin hoặc sự thay đổi mới nhất trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách Bảo Mật dữ liệu này được cập nhật vào 25.08.2014.

Dựa trên Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (Số 26 hoặc 2012) ("Đạo luật"), cá nhân chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ Đạo luật Bảo vệ dữ liệu. Thông tin liên hệ của Nhân viên bảo vệ dữ liệu được hiển thị bên dưới.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong Chính sách bảo mật này, "Dữ liệu cá nhân" liên quan đến bất kì dữ liệu nào, dù đúng hay sai, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó; hay từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập, bao gồm dữ liệu trong hồ sơ của chúng tôi được cập nhật theo thời gian.

Ví dụ về các Dữ liệu cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm (tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi) họ tên, số hộ chiếu hoặc số định danh khác, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và bất kì thông tin nào khác liên quan đế bất kì cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, dưới bất kì hình thức nào bạn có thể đã gửi cho chúng tôi hoặc thông qua các hình thức tương tác khác.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP TỪ BẠN

Chúng tôi thể thu thập và xử lý cái thông tin bên dưới mà bạn đồng ý chọn để cung cấp cho chúng tôi, bao gồm các dữ liệu cá nhân:

Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân khi điền thông tin vào các mẫu đăng kí trên website hoặc bằng việc tương tác với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc những cách khác. Điều này bao gồm thông tin bạn cung cấp khi đăng kí sử dụng website, đăng kí theo dõi dịch vụ, tìm kiểm sản phẩm, đặt hàng trên website, tham gia vào các phần trao đổi hoặc các trang mạng xã hội tích hợp trong website, tham dự các cuộc thi, chương trình quảng cáo hoặc khảo sát và khi bạn báo cáo một vấn đề trên website của chúng tôi. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thông, hình ảnh và các mô tả về cá nhân. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kì Dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bên thứ 3 (Ví dụ: thông tin của vợ/ chồng, con cái, cha mẹ, và/hoặc đồng nghiệp), bằng cách gửi thông tin đó cho chúng tôi, đồng nghĩa bạn tuyên bố với chúng tôi rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của bên thứ ba cho việc cung cấp Dữ liệu cá nhân này cho mục đích tương ứng.

Thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể nhận được những thông tin của bạn nếu bạn sử dụng bất kì trang website nào hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi đang cung cấp hay vận hành. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, thông qua trang web đó, khi chúng tôi thu thập dữ liệu đó có thể được chia sẻ nội bộ và kết hợp với dữ liệu được thu thập trên trang web này. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các đối tác kinh doanh, nhà thầu phụ trong các dịch vụ kỹ thuật, thanh toán và giao hàng, mạng quảng cáo, nhà cung cấp phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm, cơ quan tín dụng tham chiếu).

THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn trong những cách sau:

 • để thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ bất kì hợp đồng nào được kí kết giữa bạn và chúng tôi và để thông báo cho bạn những thông tin, sản phẩm, dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;
 • để cung cấp cho bạn thông tin về những hàng hóa, dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những hàng hóa mà bạn đã mua hoặc muốn tìm hiểu;
 • để cung cấp cho bạn hoặc cho phép các bên thứ ba được chỉ định cung cấp cho bạn những thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy bạn có thể quan tâm. Nếu bạn là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn thông qua các hình thức điện tử (email hoặc SMS) về thông tin sản phẩm, dịch vụ tương tự với những đợt mua hàng hoặc đàm phán mua hàng trước đây. Nếu bạn là khách hàng, và khi chúng tôi đồng ý cho phép các bên thứ ba khác sử dụng dữ liệu bạn, chúng tôi (hoặc họ) sẽ liên hệ với bạn bằng hình thức điện tử chỉ khi bạn chấp thuận điều này.
 • để thông báo với bạn về các sự thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi;
 • để đảm bảo rằng những nội dung trong website của chúng tôi được thể hiện theo cách hiệu quả nhất cho bạn và trên máy tính của bạn.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ tuân thủ các bước phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc bị sử dụng trái phép. Theo qui định của pháp luật hiện hành, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các mục đích bên trên, và các đối tượng và các bên sau:

 • Bất kì công ty thành viên trực thuộc tập đoàn chúng tôi, bao gồm bất kì công ty con, công ti, chi nhánh liên quan của chúng tôi và với công ty cổ phần của chúng tôi và các công ty con.
 • Đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các nhà thầu phụ để thực hiện bất kì hợp đồng nào chúng tôi kí kết với họ hoặc với bạn.
 • Các nhà quảng cáo và nền tảng quảng cáo yêu cầu dữ liệu để chọn và phục vụ các quảng cáo có liên quan đến bạn và những người khác. Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của các đối tượng có thể nhận dạng được cho nhà quảng cáo của mình, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn để cho phép chúng tôi tuân thủ mong muốn của nhà quảng cáo bằng cách hiển thị quảng cáo của họ cho đối tượng mục tiêu đó.
 • Đơn vị cung cấp công cụ tìm kiếm và phân tích hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện và tối ưu trang website
 • Cơ quan tài chính/ tín dụng tham chiếu nhằm mục đích đánh giá điểm tín dụng của bạn hoặc cung cấp tài chính khi đây là điều kiện để chúng tôi kí hợp đồng với bạn.
 • Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kì doanh nghiệp hoặc tài sản nào, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó.
 • Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc để thực thi hoặc áp dụng Điều Khoản Sử Dụng và các thỏa thuận khác của chúng tôi; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi là tư vấn, kiểm toán viên và luật sư;
 • Các công ty cung cấp dịch vụ bảo hành và bảo hiểm cho khác hàng sử dụng ô tô; và
 • Bất kì các bên khác đến người mà bạn ủy quyền cho chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn.

CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp có thể được chuyển đến một quốc gia khác có thể không có biện pháp bảo vệ tương tự liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và các hạn chế đối với việc sử dụng dữ liệu đó như được quy định trong Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo có sự bảo vệ đầy đủ nhằm đảm bảo thông tin được an toàn. Bằng việc gửi Dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao này cho mục đích được nêu bên trên.

NƠI CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một nơi nằm ngoài Singapore. Nó cũng có thể được xử lý bởi các nhân viên hoạt động ngoài Singapore, các nhân việc của chúng tôi hoặc nhân sự của các nhà cung cấp làm việc với chúng tôi. Những nhân viên này có thể được tham gia vào việc thực hiện đơn đặt hàng, xử lý các thanh toán hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bạn. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ và xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ chính sách bảo mật này.

Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi đều sẽ được lưu trữ trên máy chủ được bảo mật. Những nơi mà chúng tôi cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào một số phần nhất định trên trang website của chúng tôi, bạn phải có trách nhiệm bảo mật cho mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không được chia sẻ mật khẩu này với bất kì ai.

Thật không may, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù sẽ cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo được tính bảo mật của dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi; bất kỳ hành động chuyển tải nào cũng là nguy cơ của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU KHÔNG THUỘC CÁ NHÂN

Đối với mỗi lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập các thông tin sau, không xác định danh tính bạn:

 • thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với Internet, thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng;
 • thông tin về các lượt thăm website của bạn, bao gồm việc nhấp vào đường dẫn URL, thông qua và từ trang web của chúng tôi (bao gồm cả ngày và giờ); sản phẩm được xem hoặc tìm kiếm; thời gian phản hồi của trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào một số trang nhất định, thông tin tương tác của trang (như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua) và các phương thức được sử dụng để duyệt khỏi trang và bất kỳ số điện thoại nào được sử dụng để gọi số dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
 • Chúng tôi không liên kết địa chỉ IP với dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này:

 • để quản trị trang web của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát;
 • để cải thiện trang web của chúng tôi và đảm bảo rằng nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất,và để giúp trang web của chúng tôi tương tác nhanh hơn với nhu cầu và sở thích của người dùng.
 • như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật;
 • để đo lường và đánh giá được sự hiệu quả của các hoạt động quảng cáo và để triển khai hoạt động quảng cáo hiệu quả hơn đến khách hàng.
 • để đưa ra kiến nghị và đề xuất cho người dùng trang web của chúng tôi về hàng hóa hoặc dịch vụ có thể khiến họ quan tâm.

COOKIES

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookies và / hoặc các công nghệ tương tự khác để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Cookies là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc ổ cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookies chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn. Thông tin có được từ việc sử dụng cookies của chúng tôi thường sẽ không chứa dữ liệu cá nhân của bạn.

Sử dụng cookies cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi duyệt trang web và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi khi trình duyệt của bạn được cài đặt để chấp nhận cookie, chúng tôi sẽ hiểu đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn thay đổi ý định trong tương lai về việc cho phép chúng tôi sử dụng cookie, bạn có thể sửa đổi cài đặt của máy tính để từ chối cookies hoặc tắt hoàn toàn cookies.

Chúng tôi sử dụng các cookies sau:

 • Cookies cần thiết bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là những cookies được yêu cầu cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookies cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi, sử dụng giỏ hàng hoặc sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.
 • Cookie phân tích / hiệu suất. Chúng cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng khách truy cập và biết cách khách di chuyển qua các trang nội dung trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, ví dụ, bằng cách đảm bảo rằng người dùng đang tìm kiếm những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng.
 • Cookies chức năng. Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).
 • Cookies nhắm mục tiêu. Những cookie này ghi lại những lượt truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm cho trang web của chúng tôi và quảng cáo được hiển thị trên đó phù hợp hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này.

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (bao gồm, ví dụ: nhà cung cấp quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookies mà chúng tôi không kiểm soát. Những cookies này có thể là cookies phân tích / hiệu suất hoặc cookies nhắm mục tiêu.

Bạn có thể chặn cookies bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số cookies. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookies (bao gồm cả cookies thiết yếu), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một phần của trang web của chúng tôi.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và nó được yêu cầu hoặc có liên quan cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý.

QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc có ý định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích đó. Nếu bạn không muốn thông tin của mình được dùng cho mục đích tiếp thị, bạn có thể thông báo cho chúng tôi tại thời điểm bạn cung cấp thông tin bằng cách bấm chọn vào một số trường nhất định trên biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn (nếu có) hoặc bằng cách thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu chính được liệt kê dưới đây.

Lưu ý: Những người dùng không còn muốn nhận được những thông tin ưu đãi hoặc email ưu đãi có thể bỏ theo dõi bằng cách bấm vào đường liên kết "Bỏ theo dõi" được nhúng vào dưới mỗi email ưu đãi gửi ra.

Thỉnh thoảng, trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.

Nếu bạn đã đăng ký yêu cầu Không Nhận Liên Lạc, thì chúng tôi sẽ không liên hệ với số điện thoại hoặc số fax của bạn cho các mục đích tiếp thị hoặc "tin nhắn được chỉ định" như được định nghĩa trong Đạo luật, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng với chúng tôi.

SỰ TIẾP CẬN VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Đạo luật cho bạn quyền truy cập thông tin có liên quan về bạn. Quyền truy cập của bạn có thể được thực hiện theo Đạo luật. Bất kỳ yêu cầu truy cập nào cũng có thể phải trả phí [10 đô la Singapore/ 170,000 đồng] để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về thông tin chúng tôi có về bạn.

Nếu có bất kì sai sót nào trong thông tin chúng tôi có về bạn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sửa thông tin trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng không nên thực hiện chỉnh sửa.

Nếu chúng tôi đã cung cấp thông tin cần được sửa chữa về bạn cho bên thứ ba trong vòng một năm trước khi thực hiện chỉnh sửa, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bên thứ ba thông tin chính xác với sự đồng ý của bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào về Chính sách quyền riêng tư này, muốn rút lại sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc muốn có quyền truy cập và chỉnh sửa hồ sơ Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ:

Nhân Sự Bảo Mật Dữ Liệu

Email: dpo@tanchong.com
Tel: +65 6466 7711

Gửi yêu cầu cho nhân sự bảo mật dữ liệu tại:

Phòng mật dữ liệu
25 Leng Kee Road Singapore 159097

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Để nhận được "BÁO GIÁ ĐẶC BIỆT" và các "CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI", Quý khách vui lòng điền form báo giá dưới đây:

Top

093.8888.411
 NHẬN BÁO GIÁ      

Bản đồ Google Map

Subaru Sài Gòn - Quận 7